Hulp en ondersteuning (WMO)

De gemeente Landerd wil dat elke inwoner zich zoveel mogelijk zelf kan redden, dat u meedoet in de samenleving en contact heeft met anderen.

Als u daarbij problemen ondervindt door ziekte, een handicap of ouderdomsklachten dan helpt de consulent maatschappelijke ondersteuning bij het vinden van een oplossing (0486-458111).

Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het doel van de WMO is 'meedoen'.

Hoe gaan we het aanpakken?

  • Samen bekijken wat de omstandigheden, problemen zijn en wat u wilt. Mogelijkheden nagaan en kijken wat u zelf nog kunt doen;
  • Kijken of mensen in uw directe omgeving kunnen helpen (familieleden, buren, vrienden of kennissen);
  • Welke voorzieningen zijn er in de buurt waarvan u gebruik kunt maken (boodschappendienst, maaltijdservice of een vrijwilliger die met u op stap gaat)?;
  • Als laatste kijken we naar individuele voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, aangepast vervoer en aanpassingen in de woning. Hou daarbij rekening met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo) adviseert de gemeente Landerd over het beleid en de uitvoering van de WMO.