Meerjarenvergunning

Heeft u van ons een meerjarenvergunning gekregen? Dan moet u elk jaar dat deze vergunning geldt uw evenement bij ons melden. Doe dat minimaal 8 weken voor het evenement plaats vindt. Dit kunt u doen als persoon (DigiD) of als bedrijf (e-Herkenning).

U kunt de melding meerjarenvergunning doen als u van ons een meerjarenvergunning heeft gekregen

Een meerjarenvergunning kan voor maximaal 4 jaar worden gegeven. Belangrijk is dat u bij de melding voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om hetzelfde evenement
  • er mogen geen grote wijzigingen in de opzet en invulling van het evenement zijn
  • het evenement moet minimaal één keer positief door ons zijn beoordeeld

Houd de omgeving waar uw evenement plaatsvond schoon!

U draagt er zorg voor dat na afloop van de activiteiten de (directe) omgeving daarvan wordt opgeruimd. Bij nalatigheid worden de betreffende terreinen op uw kosten, tegen de geldende tarieven, alsnog door de gemeente schoongemaakt.