Evenement / feest

Evenement organiseren

Wilt u als particulier of bedrijf een evenement organiseren? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Evenementencheck

Weet u niet of u een evenementenvergunning nodig heeft? Doe dan de evenementencheck!

Organiseert u een privé feest?

Heeft  u een privĂ©feest? Dan hoeft u dit niet bij de gemeente te melden. Wel gelden een aantal regels waar u zich aan moet houden:

  • Het feest moet om 1.00 uur eindigen. Vanaf dit tijdstip moet u de muziek stopzetten en mag er ook geen nachtelijk rumoer meer worden veroorzaakt.
  • Wij vragen u voertuigen te parkeren volgens de geldende regelgeving. De openbare weg moet daarbij vrij blijven.
  • Ontvangt u klachten vanwege (geluids)overlast? Dan zorgt u ervoor dat deze overlast wordt weggenomen.

Het is natuurlijk altijd verstandig om de omwonenden te informeren van uw feest.

Daarnaast is het belangrijk dat u de brandveiligheidstips in acht neemt. Deze tips kunt u hieronder vinden.

Heeft u overlast door een feest?

Indien u overlast ervaart, kunt u op het moment van overlast de politie bellen op telefoonnummer 0900-8844.