Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan dat er ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. Personen krijgen een ongelijke behandeling op grond van kenmerken die er niet toe doen, zoals sekse, handicap, leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur.

De gemeente Landerd  werkt op dit gebied samen met het Adviespunt discriminatie Zuid-Oost Brabant.

Klacht melden

Een klacht kunt u op de volgende manieren melden:

  • Rechtsreeks bij het Adviespunt Discriminatie Zuid-Oost Brabant: telefoonnummer 040-2193300 of via www.lumensindebuurt.nl/discriminatiemelden.
  • Bij het gemeenteloket: het loket is telefonisch te bereiken op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur). De klacht wordt daarna doorgestuurd naar het Adviespunt.

Meer informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u terecht op www.lumensindebuurt.nl/discriminatiemelden.