Bouwgrond

Nieuwbouw

Wilt u bouwen op een deel van de grond van een huiskavel of op een bestaand open terrein in de bebouwde kom? Het kan zijn dat dit in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Vraag daarom een vooroverleg aan.