Bouwgrond kopen?

Bent u op zoek naar een bouwlocatie om uw droomhuis te bouwen?

Wij hebben een aantal bouwkavels in de verkoop. Informatie hierover vindt u op www.kavelsinlanderd.nl

Op deze website vindt u informatie over:

  • Kavels
  • Wonen in Landerd
  • Stimuleringsmaatregelen
  • Kavelverhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Voorwaarden
  • Bedrijfslocaties
  • Actuele grondprijzen

Op www.kavelsinlanderd.nl staat ook waar u terecht kunt met uw vragen.