Bomen kappen

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet u een kapvergunning aanvragen. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Regels hierover vindt u in boomverordening.

Weet u niet zeker of u uw boom mag kappen, neem dan contact op met de gemeente: (0486) 458 111.

Monumentale bomen / beschermde houtopstanden