Belastingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Landerd ontvangen hun aanslag voor waterschaps- en gemeentebelastingen van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).