Afvalinzameling

Afvalkalender / afvalwijzer

In de afvalkalender staat op welke dagen dit jaar het GFT-afval, het restafval en het plastic afval wordt opgehaald.

Afval recyclen

Het afval in de gemeente Landerd wordt zoveel mogelijk gescheiden opgehaald. Dit gebeurt omdat veel afval gewoon weer opnieuw kan worden gebruikt. Hergebruiken van afval is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Kosten afvalverwerking

Het afval dat niet kan worden gerecyled wordt verbrand. Het verbranden van afval is duur. Dus hoe minder er verbrand wordt, hoe lager de gemeente de afvalstoffenheffing kan houden. De gemeente heeft daarom voorzieningen getroffen om het u zo makkelijk mogelijk te maken het afval te scheiden.