Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

U kunt een uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering.

Om een IOAW-uitkering aan te vragen belt u ons op 0486-458111. We gaan dan met u in gesprek over wat mogelijk is.

Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is. Als u een IOAW-uitkering krijgt, dan moet u - en uw eventuele partner – werk blijven zoeken.

U kunt geen IOAW-uitkering krijgen als:

  • U tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos bent of wordt.
  • U op dat moment 60 jaar of ouder ben of was.

U hebt dan misschien wel recht op een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). Deze vraagt u aan via de website van UWV.


Meer Werk en inkomen