Studietoeslag

Voor studenten met een beperking is het moeilijk een studie te combineren met een bijbaan. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Hiermee geven we een steuntje in de rug om toch een opleiding te kunnen volgen. De individuele studietoeslag bedraagt € 175,- per maand.

Om de individuele studietoeslag aan te vragen belt u ons op (0486) 458 111.

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u:

  • in Landerd woont
  • 18 jaar of ouder bent
  • een vermogen heeft dat lager is dan € 6.120,00 (voor alleenstaande) of € 12.240,00 (voor alleenstaande ouder of getrouwd)
  • recht heeft op studiefinanciering of een bijdrage vanuit de Wet Tegemoetkoming Studiekosten
  • wel mogelijkheden heeft om te werken, maar het met een fulltime baan niet lukt om het wettelijk minimumloon te verdienen

Meer Hulp bij laag inkomen