Collectieve ziektekostenverzekering

Speciaal voor mensen met een laag inkomen hebben we een collectieve aanvullende zorgverzekering. Dit is een zorgverzekering met korting, bij zorgverzekeraars VGZ of CZ.

Deze zorgverzekering vergoedt allerlei kosten die u anders zelf moet betalen. Bijvoorbeeld een bril, tandarts, fysiotherapie en de eigen bijdrage van de Wmo.

U kunt gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is, en
  • uw vermogen niet hoger is dan € 6.120,00 (voor alleenstaanden) of € 12.240,00 (voor alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden), en
  • u al verzekerd bent bij VGZ of CZ of als u zich vanaf 1 januari 2020 verzekert bij VGZ of CZ.

Heeft u een vraag over de pakketten van CZ en VGZ?

Bel ons dan op (0486) 458 111.

U kunt zich aanmelden van 1 oktober tot 15 december

Om aan te melden, bel ons tussen 1 oktober en 15 december op (0486) 458 111.


Meer Hulp bij laag inkomen