Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte, een beperking of een andere bijzondere reden.

U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden bijzondere bijstand

  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • u woont en verblijft in onze gemeente
  • u heeft onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten zelf te betalen
  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn
  • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
  • de kosten kunnen niet op een andere manier betaald worden, bijvoorbeeld door de verzekering

Aanvragen bijzondere bijstand

Heeft u een bijstanduitkering?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Heeft u geen bijstanduitkering?

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U moet dan meestal een deel van de kosten zelf betalen.

  1. Neem contact op met ons op (0486) 458 111; of
  2. Schrijf een brief aan ons met de vraag om bijzondere bijstand. Stuur deze brief naar info@landerd.nl of naar Gemeente Landerd, postbus 35, 5410AA  Zeeland.

Bewaar de bonnen goed!

U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen dat u de kosten echt heeft gemaakt.

Lening

Voor sommige dingen kunt u een lening krijgen bij de gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u mogelijk een lening geven.


Meer Hulp bij laag inkomen