Bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering is voor de belangrijkste kosten, zoals huur, eten en drinken. Wanneer u geen geld verdient en niet zelf huur, eten en drinken te kopen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen belt u ons op (0486) 458 111.

U kunt misschien een bijstandsuitkering krijgen als:

 • u geen eigen inkomen heeft; u heeft (geen) parttime werk
 • u bent nu niet in staat om te werken, bijvoorbeeld door een handicap
 • u kunt geen andere uitkering (WW of Wia) krijgen
 • uw vermogen is niet hoger dan € 6.120,- (norm juli 2019) als u alleenstaand bent of € 12.240,- (norm juli 2019) als u getrouwd of alleenstaande vader/moeder bent
 • als u niet meer dan € 51.600,- (norm juli 2019) eigen vermogen in uw woning heeft

Bij de afspraak op het gemeentehuis vertellen we u precies wat de voorwaarden zijn en wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u een bijstandsuitkering en verandert er iets in uw leven?

Geef ons dit snel door op (0486) 458 111.

Voorbeelden van veranderingen zijn:

 • u gaat werken of stopt met werken
 • u gaat weer naar school
 • er komt iemand bij u in huis wonen
 • als uw kinderen bij u ingeschreven staan, maar ze gaan verhuizen
 • als uw meerderjarige kind stopt met de opleiding of studie
 • als u de loterij hebt gewonnen
 • als u een erfenis heeft gekregen

Gaat u op vakantie?

Laat ons uw vakantieplannen altijd weten op (0486) 458 111. Als u zomaar op vakantie gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Ook de plaats en de lengte van uw vakantie kan gevolgen hebben.

Laat het ons ook meteen weten als u terug bent van vakantie. Als u te lang vakantie neemt, kan bijstandsuitkering lager worden.

Goed om te weten

 • Als u niet meewerkt aan (het zoeken naar) nieuw werk, kan dit invloed hebben op uw bijstandsuitkering. Dit geldt ook bij agressie of fraude.
 • Ook als u vrijwilligerswerk doet, bent u verplicht om mee te werken met het zoeken van betaald werk. Betaald werk gaat altijd voor op vrijwilligerswerk.

Meer Werk en inkomen