Bijstand en vrijwilligerswerk

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met ons op 0486-458 111. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u wel rekening houden met:

  • Ondanks het vrijwilligerswerk, blijft het vinden van werk uw doel. U moet proberen zelf in uw onderhoud te gaan voorzien. Daar moet u tijd voor vrijmaken.
  • Als u als vrijwilliger een vergoeding krijgt, bent u verplicht deze vergoeding bij ons te melden. Bel hiervoor naar 0486-458 111.

Meer Werk en inkomen