Verkeersontheffing

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg.

Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten)
  • bouwwerken plaatst
  • fietstochten of evenementen organiseert

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Gaat het om een weg die wij beheren?

Vraag dan ontheffing aan bij ons. In de aanvraag zet u:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing

Stuur de ontheffing naar info@landerd.nl.


Meer Verkeer en parkeren