Bestrijding gladheid

Met de huidige temperaturen moeten we weer rekening houden met gladde wegen. In de gemeente Landerd ligt over ongeveer 200 km rijbaan, waarvan 130 km buiten de bebouwde kom. Alles bij elkaar teveel om in korte tijd te strooien. Bovendien is strooien slecht voor het milieu. We beperken het strooien dan ook tot de plaatsen waar het echt nodig is.

Welke wegen strooien we en in welke volgorde?

Net als vorige jaren bepalen we welke wegen als eerste gestrooid moeten worden. Binnen 2 tot 3 uur proberen we alle hoofdontsluitingswegen maar ook de hoofd ontsluitende fietspaden te strooien.

In het Gladheidsbestrijdingsplan (PDF, 691.6 kB) staan de wegen die als eerste gestrooid moeten worden en een kaartje met de route.

Hieronder vindt u de prioritering van de strooigebieden toegelicht:

Binnen de 1e prioriteit vallen:

Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen naar scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en woon-werk-schoolfietspaden.

Binnen de 2e prioriteit vallen:

Overige ontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom, overige fietspaden behalve die met een recreatief karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. Deze verbindingswegen worden alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, op werkdagen gestrooid.

Onder de 3e prioriteit vallen:

Alle overige wegen en wegen in de wijken worden alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) gestrooid.

Wat zijn de strooitijden?

De gemeente strooit indien noodzakelijk de genoemde wegen op elk moment van de dag zoveel mogelijk preventief.

Daarnaast strooien we na het intreden van de gladheid:

  • op werkdagen van 4.00 uur ’s morgens tot 24.00 uur ’s avonds.
  • in het weekend van 6.00 uur ’s morgens tot ongeveer 2.00 uur ‘s nachts.

Afstemming met de buurgemeenten

Veiligheid van de weggebruikers stopt niet bij de gemeentegrenzen. Om die reden zijn er met de buurgemeenten afspraken gemaakt over het strooien van de wegen en fietspaden van aansluitende wegen. Ook een uitruk voor de bestrijding van gladheid wordt gezamenlijk gecoördineerd.

Wat kunt u doen?

De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar ook u bent verantwoordelijk voor de veiligheid voor uw eigen deur. Als u het trottoir voor uw woning goed begaanbaar houdt (en misschien ook dat van uw buurman of –vrouw die slecht ter been is), zorgen we samen voor een veilige omgeving.

Meer weten over gladheidbestrijding in onze gemeente?

Neem dan contact op met de afdeling Realisatie en Beheer op 0486-458 102. Buiten kantooruren kunt u bellen met het storingsnummer 0486-464 246.

Bestijding gladheid in getallen

Wat doet de gemeente Landerd tegen gladheid?

infographic bestrijding gladheid kengetallen