Verklaring omtrent het Gedrag

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen u om een VOG vragen.

Wat kost het?

prijs 2020:

 • € 41,35

Wat moet u meenemen?

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • Geldig identiteitsbewijs

Online aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

Vraagt iemand anders voor u de VOG aan?

Dan moet die persoon meenemen:

 • Ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • Machtigingsbrief
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs

In de machtigingsbrief zet u:

 • Waarom u de VOG nodig heeft
 • De handtekening van uwzelf
 • De naam van de persoon die namens u langskomt
 • De handtekening van deze persoon
 • Het adres waarop u de VOG wilt ontvangen

Meer Uittreksels en verklaringen