Verklaring omtrent het Gedrag

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen u om een VOG vragen.

Wat kost het?

prijs 2020:

  • € 41,35

Wat moet u meenemen?

Online aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

Vraagt iemand anders voor u de VOG aan?

Dan moet die persoon meenemen:

De originele machtigingsbrief met recente datum moet de volgende gegevens bevatten:

  • de handtekening van uzelf
  • de naam en handtekening van de persoon die namens u langskomt
  • waarom die persoon namens u gemachtigd wordt
  • het adres waarop u de VOG wilt ontvangen

Meer Uittreksels en verklaringen