Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, scheiding of een overlijden? Vraag dan een ‘uittreksel burgerlijke stand’ aan. U krijgt dan een kopie van de officiële akte. U vraagt een uittreksel burgerlijke stand altijd aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Wat kost het?

prijs 2020:

  • € 13,80

Wat moet u meenemen?

Persoonlijk aanvragen

Aanvraag door iemand anders?

Dan moet die persoon meenemen:

  • Machtigingsbrief
  • Kopie van uw identiteitsbewijs
  • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs

In de machtigingsbrief zet u:

  • Welk uittreksel u nodig heeft
  • De naam van de persoon die namens u langskomt
  • Waarom die persoon namens u gemachtigd wordt
  • De handtekening van de persoon die namens u langskomt
  • De handtekening van uzelf

Bewijs nodig dat u in de gemeente Landerd woont?

Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.


Meer Uittreksels en verklaringen