Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

U kunt een uittreksel van uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Wat kost het?

  • € 10,25

Wat moet u meenemen?

Persoonlijk aanvragen

Aanvragen voor eigen kind

U kunt het uittreksel BRP ook aanvragen voor uw kind (jonger dan 16 jaar en wonend op hetzelfde adres als u) .

Aanvraag door iemand anders?

Dan moet die persoon meenemen:

  • machtigingsbrief
  • kopie van het identiteitsbewijs van diegene waarvoor het uittreksel aangevraagd wordt
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

De originele machtigingsbrief met recente datum moet de volgende gegevens bevatten:

  • het soort uittreksel dat u nodig heeft
  • de naam en handtekening van de persoon die namens u langskomt
  • waarom die persoon namens u gemachtigd wordt
  • de handtekening van uzelf

Goed om te weten

Als u niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan kunt u uw uittreksel aanvragen bij één van de RNI loketgemeenten.


Meer Uittreksels en verklaringen