Voorwaarden huren binnensportaccommodaties

Deze voorwaarden gelden als u een gymzaal of sporthal huurt.

 1. De gemeente Landerd toetst uw aanvraag en kan uw aanvraag afwijzen indien de aanvraag niet past binnen het rooster, de gebruiksvoorwaarden of het accommodatiebeleid.
 2. Uw gebruik dient –zo ver als mogelijk- aan te sluiten op bestaande huur.
 3. Uw aanvraagt dient minimaal 24 uur voor gebruik te worden ingediend. Aanvragen voor weekendgebruik dienen voor donderdag 12.00 uur geplaatst te zijn.
 4. Als de gemeente de aanvraag accordeert, is de huur definitief. Een optie nemen is niet mogelijk.
 5. LET OP! De tarieven voor particulieren en kinderfeestjes in sporthal de Eeght en sporthal de Hekel wijken af van de standaardtarieven, omdat wij hierbij de kosten van de beheerders doorberekenen.
 6. Het gebruik van de binnensportaccommodatie en de aanwezige materialen, is geheel voor eigen risico. De gemeente Landerd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van de binnensportaccommodatie en de aanwezige materialen.
 7. De zaal mag alleen worden betreden met niet strepende gymschoenen. De beheerder controleert hierop.
 8. Het nuttigen van drank en etenswaren in de zaal en overige ruimten is niet toegestaan.
 9. Huur van de zaal kan alleen aangegaan worden door meerderjarigen. Wanneer de gebruikers jonger zijn dan 18 jaar, moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn van een persoon die ouder is dan 18 jaar.
 10. Het gebruik van turnmaterialen en –toestellen brengt een verhoogd risico met zich mee. De huurder is hiermee bekend en aanvaardt deze risico’s. Gemeente Landerd noch beheerders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze en andere materialen.
 11. Beheerders zijn graag bereid u te helpen, schroom niet hun hulp in te roepen. Met uitzondering van de gymzaal in Reek is op alle accommodaties tijdens de huur beheer aanwezig, tenzij anders is overeengekomen.
 12. De beheerders hebben het recht de huur, zonder vermindering van de kosten, tussentijds te beëindigen, wanneer zij dit in het kader van orde of de veiligheid van de gebruikers en zichzelf noodzakelijk achten. Dit geldt ook wanneer door onzorgvuldig gebruik mogelijk schade ontstaat aan het gebouw en de aanwezige materialen.
 13. Schade aan het gebouw of de aanwezige materialen, dat ontstaat als gevolg van het al dan niet onzorgvuldig gebruik, is voor rekening van de huurder.
 14. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen op 0486-458 111 of via verhuur@landerd.nl.
 15. Toegang tot de kleedkamer(s) wordt maximaal 15 minuten voor het begin van de vastgestelde gebruikerstijd verleend.