Lokaal Sportakkoord

Het Lokaal Sportakkoord Landerd (PDF, 2.2 MB) is een lokale vertaling van het nationaal sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), De vereniging sport en gemeenten (VSG) en sportbonden (NOC*NSF).

In het Lokaal Sportakkoord Landerd hebben de partijen afspraken gemaakt over hoe ze ambities op het gebied van sport en bewegen kunnen realiseren in de gemeente Landerd. Hiervoor hebben ze drie thema’s benoemd:

  • Inclusief Sporten en Bewegen
  • Duurzame, positieve, gezonde en vitale sportomgeving
  • Jong Vaardig in Bewegen

Bij elk thema staan verschillende acties en activiteiten genoemd.

Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad de deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd vastgesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld voor het realiseren van het lokaal sportakkoord, dat eind vorig jaar is gesloten door de gemeente en een groot aantal betrokken partijen. Meer informatie over de subsidieregeling? Check de infographic (PDF, 15.0 MB) of de deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd (PDF, 72.7 kB).

Aanvragen subsidieregeling Lokaal Sportakkoord

Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 april t/m 30 april en van 1 september t/m 30 september. initiatiefnemers kunnen hun aanvraag indienen door het Aanvraagformulier subsidieregeling lokaal sportakkoord in te vullen.


Meer Sport