Tozo stopt per 1 oktober

Per 1 oktober 2021 einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Lees verder in het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Van Tozo naar Bbz

Per 1 oktober wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Vanwege de aard van het Bbz wordt deze voor één kwartaal tijdelijk aangepast. Veel ondernemers die geraakt waren door de coronamaatregelen hebben ondertussen zelfstandig of met hulp van de gemeente hun beroep weer kunnen oppakken, hun bedrijfsmodel aangepast, of werk in loondienst gevonden.

Om de zelfstandig ondernemers die dat nodig hebben tijdig inkomensondersteuning te bieden, heeft het kabinet besloten het Bbz tijdelijk (gedurende het vierde kwartaal van 2021) te vereenvoudigen op drie punten:

  • Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets.
  • Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. twee maanden).
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als voorlopige lening).

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar consulentenWenI@landerd.nl. U kunt ook bellen, bel dan naar telefoonnummer 0486-458111 en vraagt u naar een consulent die over Bbz/Tozo gaat.


Meer Ondernemen