Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet- of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling die de gemeente uitvoert.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen en hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur en servicekosten of de hypotheekrente en eventueel kosten voor de Vereniging van Eigenaren (Vve).

De TONK-tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Hoe vraagt u TONK aan?

Via onderstaande link gaat u naar het online aanvraagformulier. U kunt TONK aanvragen tot 1 augustus 2021.

TONK aanvragen (DigiD)

Vul dit formulier volledig en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Hebt u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u van ons binnen 4 weken bericht over uw aanvraag.

Wat zijn de voorwaarden voor TONK?

Als u TONK wilt aanvragen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Landerd.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U of uw partner was op 1 januari 2021 ouder dan 18 jaar en had de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Het netto inkomen van u en uw evt. partner is in januari 2021 minstens 30% lager dan in januari 2020. Dit komt door de coronamaatregelen.
 • U kunt (een deel van) uw hypotheek of huur door deze terugval in inkomen niet meer betalen.

Draagkracht inkomen

 • De financiële draagkracht in het inkomen van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de ontvangen netto-inkomsten over januari 2021.
 • Als sociaal minimum wordt voor de toepassing van de beleidsregels verstaan een inkomen van € 1.226,- voor een alleenstaande aanvrager, dan wel € 1.751,43 voor een gehuwde en samenwonende aanvrager.
 • Bij een inkomen gelijk of onder de inkomensgrenzen genoemd hierboven, is de draagkracht 0%. Voor het deel van het inkomen boven de inkomensgrenzen genoemd hierboven is de draagkracht 100%.

Dat betekent dat het meer-inkomen boven deze inkomensgrenzen in mindering wordt gebracht op de tegemoetkoming.

Draagkracht vermogen

Uw woning

 • U bezit een koopwoning met hypotheek of u huurt een zelfstandige huurwoning. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur, keuken, toilet en badkamer.
 • Als u een woning huurt moet uw huur hoger zijn dan € 752,33 per maand.
 • U woonde op 1 januari 2021 in dezelfde woning als nu en staat daar ook ingeschreven.

Uw geld

 • U had op 31 december 2020 minder dan € 31.340 aan vermogen. Vermogen is direct beschikbaar privégeld:
  • contant geld.
  • tegoeden op bank- en spaarrekeningen.
  • cryptovaluta zoals bitcoin.
  • beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot.

Voor wie is TONK niet bedoeld?

 • Als u minder inkomen hebt, maar dit komt niet door de coronamaatregelen.
 • Als u een sociale huurwoning hebt (huur tot € 752,33). U kunt dan huurtoeslag aanvragen.
 • Als u een kamer huurt. TONK is er alleen voor zelfstandige woonruimte.
 • Als u in de gevangenis zit.
 • Als u langer dan 4 weken in het buitenland bent.
 • Als u recht hebt op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een WW-uitkering. Dan moet u die eerst aanvragen.

Hoe hoog is de TONK-tegemoetkoming?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten over januari 2021.
 • uw netto inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De maximale tegemoetkoming is € 570,00 per maand per huishouden.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK tegemoetkoming in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-tegemoetkoming aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt aanvragen tot 1 augustus 2021.

Welke gegevens hebt u nodig voor uw aanvraag?

Wij vragen naar uw situatie in januari 2020 en januari 2021. Als uw situatie verandert na januari 2021, dan heeft dat geen invloed op de tegemoetkoming.

Dit hebt u nodig om TONK aan te vragen. Als u een partner hebt, moet uw partner dezelfde gegevens bij de hand hebben:

 • Niet verlopen ID-bewijs (ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs) van u en uw partner
 • Netto inkomsten over januari 2020 van u en uw partner (loonstrook, uitkeringsspecificatie of bij zelfstandigen winst en verliesrekening 31-12-2019 *)
 • Netto inkomsten over januari 2021 van u en uw partner (loonstrook of bij zelfstandigen (voorlopige) winst en verliesrekening 31-12-2020*)
 • Waarde vermogen op 31-12-2020 van u en uw partner
 • Specificatie woonkosten (huurcontract, kale huur en eventueel servicekosten in januari 2021 of bij eigen woning het jaaroverzicht betaalde hypotheekrente 2020 en eventueel bijdrage Vereniging van Eigenaren in januari 2021)
 • Laatste bankafschrift privérekening met daarop zichtbaar datum, rekeningnummer en naam.

*vraag dit bij twijfel na bij uw boekhouder of administratiekantoor

Geeft het formulier aan dat u geen recht hebt op TONK? En denkt u dat dit niet klopt?

Het online formulier is gebaseerd op de voorwaarden zoals u hierboven kunt lezen. Geeft het formulier aan dat u geen recht heeft op TONK, maar denkt u dat dit niet klopt.

Bij vraag 6.2 kunt u aangeven waarom u van mening bent dat u wel in aanmerking komt.

Vragen?

Hebt u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0486) 458 111. Vraagt u naar een consulent die over TONK gaat.


Meer Ondernemen