Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen of diensten wilt verkopen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan.

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Landerd voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij.

Aanvragen

U moet uw aanvraag voor een standplaats (Digid) en aanvraag voor standplaats bedrijf (e-Herkenning) tenminste 4 weken voor het innemen van de standplaats indienen.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning kost geld. In de legesverordening kunt u zien hoeveel dit is.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Landerd? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.


Meer Ondernemen