Milieu, vergunning of melding

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor veel activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Doe de melding of vraag de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteiten aan vóórdat u de activiteit gaat uitvoeren.

Melding of vergunning

Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Meestal kan uw bedrijf volstaan met het doen van een melding via de AIM.

Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieuactiviteit

  • Dien de melding in via het Omgevingsloket online of de AIM.
  • Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in en samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
  • We beoordelen de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.
  • We publiceren de melding.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via het Omgevingsloket met eHerkenning nodig.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met de procedure. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, hangt af van de gevolgde procedure.


Meer Ondernemen