Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Momenteel kunt u alleen voor de weekmarkt in Schaijk een marktplaatsvergunning krijgen.

Aanvragen

U kunt een plaats op de markt aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Vul het aanvraagformulier marktstandplaats (Digid) in of vul het aanvraagformulier voor bedrijven (e-Herkenning) in.

Vaste plaats

Als er geen plaats is voor een kraam uit uw bracht, dan wordt u op de wachtlijst gezet. U moet elk jaar opnieuw een verzoek indienen om op de lijst te blijven staan.

Krijgt u een vergunning, dan betaalt u elk kwartaal marktgeld en stroomkosten.

Dagplaats of vrije marktplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Wilt u in aanmerking komen voor een dagplaats, dan kunt u contact opnemen met de marktmeester W. de Groot via telefoonnummer (0486) 458 111 of via info@landerd.nl.
 


Meer Ondernemen