Bijstand voor zelfstandigen aanvragen, TOZO

Nieuwe Tozo/TOZO2

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op 20 mei 2020 een verlenging van de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. U kunt deze verlenging vanaf vandaag aanvragen met de formulieren hieronder.  Bij de nieuwe Tozo gelden iets andere regels. Zo worden  inkomsten van partners nu wel meegerekend bij de beoordeling of sprake is van een inkomen onder het sociaal minimum.

 • Aanvraagformulier verlenging TOZO 2
  Dit formulier is bedoeld voor de ondernemers die voor 31 mei 2020 al een Tozo-aanvraag hebben ingediend en nu onder de nieuwe voorwaarden een verlenging aanvragen.
   
 • Aanvraagformulier nieuwe TOZO2
  Dit formulier is voor de ondernemers die voor 31 mei 2020 nog geen Tozo-aanvraag hebben ingediend en nu voor de periode vanaf 1 juni 2020 een eerste aanvraag Tozo (onder de nieuwe voorwaarden) indienen.

De belangrijkste voorwaarden die gelden voor de Tozo-aanvragen die na 31 mei 2020 worden ingediend, zijn:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee.
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Op het moment dat uw aanvraag is afgehandeld, ontvangt u een beschikking van de gemeente Landerd. Als er benodigde gegevens ontbreken dan ontvangt u hierover ook bericht.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en ingeschreven bij KVK op 17 maart 2020).

Let op!

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal.
Nota bene: beide partners moeten de aanvraag ondertekenen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een overbruggingsuitkering die uw gezinsinkomen tot en met 31 september aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 • indien u nog niet eerder een lening voor bedrijfskapitaal heeft aangevraagd, een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Wat moet u bij het aanvragen bij de hand houden?

Een aanvraag TOZO indienen kan in de gemeente Landerd online met Digid
 

Bij het indienen van de aanvraag heeft u nodig:

 • inschrijving KvK
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (id-kaart, paspoort, vreemdelingendocument. Let op: géén rijbewijs)
 • bankpasje
 • bewijs van ander inkomen, zoals loon, uitkering, huur, alimentatie, studiebeurs

Bij het indienen van een aanvraag aanvullende inkomensondersteuning heeft u ook nodig:

 • identiteitsbewijs van aanvrager en partner (id-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Bij het indienen van een aanvraag lening bedrijfskrediet heeft u ook nodig:

 • identiteitsbewijs van aanvrager en partner (id-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet
 • indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Heeft u een voorschot nodig?

Heeft u een voorschot nodig omdat u direct in acute geldnood verkeert? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze consulenten via (0486) 458 111 of per e-mail: consulentenWenI@landerd.nl. Wij vragen u dit echt alleen in de situatie te doen dat u in acute financiële nood verkeert.

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Wij gaan uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien wij nog aanvullende gegevens nodig hebben nemen wij contact met u op.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via e-mail: consulentenWenI@landerd.nl.


Meer Ondernemen