Bijstand voor zelfstandigen aanvragen, TOZO

Nieuwe Tozo/TOZO 3

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo2). U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo3). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober 2020 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u bekijken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook financiële ondersteuning.
Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Aanvragen, verlengen of wijzigen TOZO formulieren

 • Aanvraagformulier verlenging TOZO3
  Dit formulier is bedoeld voor de ondernemers die voor 30 september 2020 al een Tozo – aanvraag hebben ingediend en nu onder nieuwe voorwaarden een verlenging aanvragen.
  Let op: is het langer dan 3 maanden geleden dat u een Tozo-uitkering ontvangen heeft, dan moet u een aanvraagformulier nieuwe Tozo indienen.
 • Aanvraagformulier nieuwe TOZO3
  Dit formulier is voor de ondernemers die voor 30 september 2020 nog geen Tozo-aanvraag hebben ingediend en nu voor de periode vanaf 1 oktober 2020 een eerste aanvraag Tozo onder de nieuwe voorwaarde indienen.
  Dit formulier moet nu ook gebruikt worden als uw recht op Tozo meer dan 3 maanden is onderbroken.
 • Wijzigingsformulier TOZO3 
  Vindt er een wijziging plaats in uw inkomen, vermogen, leefomstandigheden of ten aanzien van uw bedrijf dan kunt u dit aan de gemeente doorgeven met het wijzigingsformulier. U tekent het wijzigingsformulier met uw Digid. 
  Stuurt u ons een e-mail met een wijziging? Dan vragen wij u alsnog het wijzigingsformulier in te vullen en de tekenen.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september 2020 een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kan ik met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober 2020 en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Belangrijk voor uw aanvraag!

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts een van beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening bedrijfskapitaal.
In beide gevallen moet u allebei de aanvraag ondertekenen.

Wat moet u doen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden).
 3. U ondertekent het aanvraagformulier met uw Digid. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Wat moet u bij de hand hebben?

Bij het indienen van een aanvraag heeft u nodig:

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Bankpasje of bankafschrift
 • Bewijs van ander inkomen

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag bij de gemeente is binnengekomen.

Heeft u nog vragen? 

Heeft u een vraag over de Tozo-3? Kijk dan op www.krijgiktozo.nl.
Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar consulentenWenI@landerd.nl.
U kunt ook bellen, bel dan naar telefoonnummer 0486-458111 en vraagt u naar een medewerker die over Tozo 3 gaat.


Meer Ondernemen