Bijstand voor zelfstandigen aanvragen, TOZO

Nieuwe Tozo/TOZO 5

U kunt als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. U kunt de uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 juli 2021 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u bekijken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook financiële ondersteuning.
Daarom kunt u (nogmaals) een aanvraag of verlenging van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud indienen.

Aanvragen verlenging

U kunt een verlenging aanvragen met de formulieren hieronder. Ook kunt u een aanvraag nieuwe Tozo 5 aanvragen.

Wijzigingen

Wij werken met een Wijzigingsformulier Tozo 5. Vindt er een wijziging plaats nadat u de Verlenging Tozo 5 of de Aanvraag Tozo 5 heeft ingediend bij de gemeente, dan kunt u dat met het wijzigingsformulier aan de gemeente doorgeven.

De wijziging kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van uw inkomen, vermogen en leefomstandigheden. Maar ook over het inkomen uit zelfstandig bedrijf of het stoppen van uw bedrijf. U vindt het Wijzigingsformulier op onze website: www.landerd.nl/Tozo.
Stuurt u ons een e-mail met een wijziging? Dan vragen wij-  u alsnog het wijzigingsformulier in te vullen en met Digid te ondertekenen.

Belangrijk voor uw aanvraag!

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts een van beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening bedrijfskapitaal.
In beide gevallen moet u allebei de aanvraag ondertekenen.

Zorg dat u het formulier volledig invult met behulp van uw Digid en voeg de gevraagde bewijsstukken bij. Dan kunnen we u ook snel bericht sturen over uw aanvraag of de verlenging.

Wat moet u doen?

  1. U vult de vragen naar waarheid in.
  2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden).
  3. U ondertekent het aanvraagformulier met uw Digid. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Wat moet u bij de hand hebben?

Bij het indienen van een aanvraag heeft u nodig:

  • Inschrijving Kamer van Koophandel
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Bankpasje of bankafschrift
  • Bewijs van ander inkomen

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag bij de gemeente is binnengekomen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over de Tozo-5? Kijk dan op www.krijgiktozo.nl.
Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar consulentenWenI@landerd.nl.
U kunt ook bellen, bel dan naar telefoonnummer (0486) 458 111 en vraagt u naar een consulent die over Tozo 5 gaat.


Meer Ondernemen