Afvalwater lozen

Loost u afvalwater op het riool? Lees dan deze informatie.

Bedrijfsafvalwater lozen

Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, willen we dit weten. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Op de website van de AIM kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Huishoudelijk afvalwater lozen

Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.

Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Meer Ondernemen