Te late beslissing

Voor het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift gelden wettelijke termijnen. Als wij niet genoeg tijd hebben om uw aanvraag of bezwaarschrift goed te beoordelen, kunnen wij die termijn eenmalig verlengen. U ontvangt daar altijd bericht van.

Als wij niet op tijd op uw aanvraag of bezwaarschrift beslissen, kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’.

Hoe werkt het?

Binnen 2 weken nadat we uw formulier hebben ontvangen, nemen wij alsnog een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Heeft u na 2 weken nog steeds geen beslissing ontvangen? Dan moeten wij u een ‘dwangsom’ betalen voor iedere dag dat we geen besluit hebben genomen. De rechter kan uiteindelijk ook een dwangsom vaststellen als we ons niet aan de termijnen houden.


Meer Klachten en melden