Bezwaar maken besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. In een bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.

Wij maken een besluit bekend door het toe te sturen naar de aanvrager of het besluit te publiceren op deze website, in weekblad De Arena en op www.overheid.nl.

Dien uw bezwaar op tijd in!

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken nadat wij het besluit hebben bekendgemaakt. Aan bezwaar maken zijn geen kosten verbonden.

U kunt uw bezwaar op deze manieren indienen:

  • Met het digitale bezwaarschriftenformulier
  • Met een brief. Stuur de brief naar gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
    Vermeld hierin uw naam, contactgegevens en de datum van uw bezwaarschrift. Geef aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. De brief moet door u ondertekend zijn.

Binnen 4 weken nadat we uw bezwaarschrift hebben ontvangen, nemen we contact met u op.

Vragen over de procedure?

Heeft u vragen over de procedure voor het afhandelen van ingekomen klachten? Neem dan contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie via het telefoonnummer (0486) 458 111 of per mail via info@landerd.nl.

Goed om te weten

  • U kunt alleen een bezwaarschrift indienen tegen een definitief besluit. Bij een voorlopig of conceptbesluit kunt u meestal een zienswijze indienen.
  • Bent u het niet eens met de manier waarop (een medewerker van) de gemeente zich tegenover u gedragen heeft? Dien dan een klacht bij ons in.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, geldt het genomen besluit nog steeds. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst – bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw buurman al van zijn vergunning gebruikmaakt voordat op uw bezwaarschrift is beslist – dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Als het om een besluit gaat dat alleen aan u gericht is, kunt u hiervoor in eerste instantie een verzoek indienen bij de gemeente.

Meer Klachten en melden