Leerplicht

Alle kinderen in Nederland tussen 5 en 16 jaar moeten naar school. Dit heet leerplicht.

Heeft u nog een vraag over leerplicht? 

Neem dan contact op met de RBL BNO.

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 16 jaar en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo op niveau 2 of hoger.


Meer Kinderopvang, scholen en leerplicht