Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. Soms kunnen wij voor vervoer zorgen.

Bijvoorbeeld wanneer uw kind een beperking heeft en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als de school die bij de levensovertuiging van de ouders past, ver weg is gelegen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we ook naar wat uw kind zelf kan.

Welke scholen?

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan:

 • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra
 • voortgezet onderwijs (VO) alleen wanneer sprake is van een structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO)

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U krijgt alleen een vergoeding voor leerlingenvervoer voor de dichtstbijzijnde school binnen het samenwerkingsverband waar uw kind bij hoort. Dit is de school die het dichtst bij uw huis ligt en die voldoet aan deze eisen:

 • de school biedt de onderwijssoort die de leerling nodig heeft
 • de school heeft de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die de ouder/verzorger wenst
 • er is plek voor de leerling op de school

Er kunnen meer scholen zijn die geschikt zijn. Voor basisonderwijs is alleen leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde  school binnen het van toepassing zijnde samenwerkingsverband.

Aanvraagformulier leerlingenvoer

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. Als uw kind gebruikmaakt van twee voorzieningen, bijvoorbeeld eigen vervoer en aangepast vervoer, moet u hiervoor twee aparte aanvragen indienen.

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken weet u of u wel of geen vergoeding krijgt.

Vergoeding leerlingenvervoer is het hele jaar aan te vragen

Als u ervoor zorgt dat de aanvraag met de bijlagen vóór 1 juni binnen is bij de uitvoerende organisatie, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Ook als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een aanvraag insturen.

Veelgestelde vragen leerlingenvervoer

 • Hoe dien ik een nieuwe aanvraag in?
  U kunt uw aanvraag online regelen via het digitaal loket leerlingenvvervoer van de gemeente Landerd.
   

 • Mijn kind heeft al leerlingenvervoer. Moet ik voor het komende schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?
  Ja. Dit kan heel simpel door via de website van de gemeente in te loggen bij de aanvraag voor het leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag heropenen en opnieuw indienen.
   

 • Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?
  Wanneer wij voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben, dan wordt hier tijdens het aanvraagproces om gevraagd of het team leerlingenvervoer neemt contact met u op.
   

 • MIjn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?
  Beide ouders moeten een aanvraag indienen.
   

 • Wat moet ik doen als wij gaan verhuizen?
  Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig.

Gebruik Voor Elkaar Pas (VEP) tijdens Corona

De Voor Elkaar Pas is een initiatief om zelfstandig reizen voor met name leerlingen in het speciaal onderwijs te bevorderen. Arriva en gemeenten bieden de mogelijkheid om zelfstandig van en naar school te leren reizen met de Voor Elkaar Pas. Vanaf 1 juni mogen ook de deuren van het voortgezet onderwijs open, wat kan betekenen dat leerlingen weer met het openbaar vervoer reizen naar school.

Bekijk de veelgestelde vragen over de VEP (PDF, 49.3 kB)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Forseti. Zij staan u graag te woord. U kunt hierover van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer (073) 523 10 72.


Meer Kinderopvang, scholen en leerplicht