Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. Soms kunnen wij voor vervoer zorgen.

Bijvoorbeeld wanneer uw kind een beperking heeft en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als de school die bij de levensovertuiging van de ouders past, ver weg is gelegen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we ook naar wat uw kind zelf kan.

Welke scholen?

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan:

  • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra
  • voortgezet onderwijs (VO) alleen wanneer sprake is van een structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO)

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U krijgt alleen een vergoeding voor leerlingenvervoer voor de dichtstbijzijnde school binnen het samenwerkingsverband waar uw kind bij hoort. Dit is de school die het dichtst bij uw huis ligt en die voldoet aan deze eisen:

  • de school biedt de onderwijssoort die de leerling nodig heeft
  • de school heeft de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die de ouder/verzorger wenst
  • er is plek voor de leerling op de school

Er kunnen meer scholen zijn die geschikt zijn. Voor basisonderwijs is alleen leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde  school binnen het van toepassing zijnde samenwerkingsverband.

Aanvraagformulier leerlingenvoer

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. Als uw kind gebruikmaakt van twee voorzieningen, bijvoorbeeld eigen vervoer en aangepast vervoer, moet u hiervoor twee aparte aanvragen indienen.

U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken weet u of u wel of geen vergoeding krijgt.

Vergoeding leerlingenvervoer is het hele jaar aan te vragen

Als u ervoor zorgt dat de aanvraag met de bijlagen vóór 1 juni binnen is bij de uitvoerende organisatie, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Ook als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een aanvraag insturen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Forseti. Zij staan u graag te woord. U kunt hierover van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer (073) 523 10 72.


Meer Kinderopvang, scholen en leerplicht