Vragen over opvoeden en opgroeien

U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij de jeugdverpleegkundige van de GGD en de preventiewerkers jeugd. Zij kunnen u zelf ondersteuning bieden of samen met u zoeken naar passende hulp.

Preventiewerkers Jeugd

nettie en Tobias

Jeugdverpleegkundigen

Esther en Suzanne

Meer contactgegevens

  • Team Ons Welzijn: 088-374 25 25
  • Herindicatie jeugdhulp: uw contactpersoon van het Basisteam Jeugd en Gezin
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis: 0800-2000
  • Spoedeisende Zorg: 088 - 06 66 999

Meer Jeugdhulp