Verplichte registratie PGB aanbieders jeugd

Bent u een zorgaanbieder via een PGB? Denk aan de verplichte registratie in het SKJ of BIG.

Een voorwaarde voor het toekennen van een pgb is dat de hulpverlening die ingekocht wordt van goede kwaliteit is. Hiervoor gelden de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet. EĆ©n van deze eisen is de verplichte registratie. Professionele hulpverleners die via een pgb hulp verlenen moeten geregistreerd zijn in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) of BIG (register voor beroepen in de individuele gezondheidzorg).

Registratie geldt niet voor sociaal netwerk

De verplichte registratie geldt alleen voor professionele hulpverleners. Voor mensen in de sociale omgeving van de jeugdige en zijn ouders geldt deze eis van verplichte registratie niet.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.skjeugd.nl of op www.bigregister.nl.


Meer Jeugdhulp