Consulenten jeugd

Wanneer blijkt dat er meer hulp nodig is ondersteunt het team preventie u bij de aanmelding bij de consulenten jeugd.

Bent u aangemeld bij de consulenten jeugd, dan krijgt u één vaste contactpersoon voor u en uw gezin. Die denkt met u mee én gaat met u de vraag verduidelijken. De consulenten helpen u om te zien wat mogelijk is vanuit uw eigen omgeving. Mocht ondersteuning vanuit uw eigen netwerk niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken of gespecialiseerde hulpverlening vanuit de Jeugdwet noodzakelijk is.

In alle gevallen wordt met u samen een plan van aanpak gemaakt. De consulent jeugd kijkt samen met u welke organisatie de beste hulp en/of ondersteuning kan bieden bij uw kind of in uw gezin en draagt samen met u zorg voor een eventuele aanmelding.

Consulenten jeugd:

  • Jessie de Leijer: 0486-458111
  • Marieke de Ridder: 0486-458111
  • Manon van Hal: 0486-458111