Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers kunnen het AKJ vragen om hen te helpen.

Het AKJ helpt met vragen over de (rechts)positie, problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties, zoals Jeugdbescherming Brabant, jeugdhulp, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of het Basisteam Jeugd en Gezin.

De vertrouwenspersonen van het AJK staan naast degene die om hulp vraagt. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen.

Bereikbaarheid vertrouwenspersone

Het AKJ helpt u ook als u een klacht heeft over jeugdhulp

De vertrouwenspersonen van het AKJ hebben contact met kinderen, jongeren, (pleeg) ouders en verzorgers die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp. Zij zijn er om met hen te bespreken wat er aan de hand is en zoeken samen naar een oplossing.

De hulp die u krijgt van het AKJ is gratis.

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op:


Meer Jeugdhulp