Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een pgb is een vast gedrag per jaar dat u krijgt voor hulp bij het huishouden. U koopt met dat geld zelf hulp in.

Wat betekent zorg in natura (ZIN)?

Zorg in natura betekent dat u hulp krijgt via een zorgaanbieder. U krijgt dan zelf geen geld, maar een professionele organisatie regelt de hulp. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dan krijgt u een vast geldbedrag per jaar en koopt u zelf hulp in.

Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Wat moet ik doen?

U gaat eerst met ons in gesprek. We nemen een besluit of u hulp nodig hebt. Bel naar 0486-458 111 om een afspraak te maken.

Kan ik kiezen voor persoonsgebonden budget (pgb) en zelf mijn hulp regelen?

U kunt nog steeds kiezen voor een pgb. Maar hulp bij het huishouden met pgb verandert ook. Kiest u voor pgb dan krijgt u een vast bedrag.

Hoe bepaalt de zorgaanbieder welke hulp ik nodig heb?

Wij gaan met u in gesprek en bepalen of u hulp nodig hebt. We sturen u een besluit over de hulp. In dit besluit staat of u geen, lichte of zware hulp nodig hebt. Er staat niet in hoeveel uren hulp u krijgt. Dit besluit geven we door aan de zorgaanbieder. Samen met de zorgaanbieder maakt u een plan om de problemen in uw huishouden op te lossen.

Ik koop hulp bij het huishouden in met een PGB. Hoe berekenen jullie mijn eigen bijdrage?

We geven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door welk bedrag u ontvangt als PGB. Het CAK berekent aan de hand van dit bedrag en uw inkomen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK doet deze berekeningen voor alle gemeenten.

Ik heb hulp bij het huishouden. Door een verandering heb ik meer hulp nodig. Wat moet ik doen?

Als uw persoonlijke situatie verandert, vraagt u een gesprek aan met de zorgconsulent van de gemeente. U bespreekt wat er veranderd is. We nemen een besluit of de zorg verandert en sturen dit besluit naar u toe. Hebt u hulp van een zorgaanbieder? Dan krijgt die het nieuwe besluit ook. Samen met de zorgaanbieder maakt u een nieuw plan om uw huishouden te regelen.

Maakt u gebruik van PGB dan kan de verandering betekenen dat u een hoger jaarbedrag krijgt. U koopt de extra zorg dan zelf in.

Ik heb een pgb. Ik wil liever overstappen naar zorg in natura. Kan dat?

Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden. U houdt uw PGB en koopt zelf hulp in bij een zorgaanbieder. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over inkoop van hulp bij het huishouden met PGB. U kunt ook kiezen voor zorg in natura door een zorgaanbieder waar wij een contract mee hebben.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons op 0486-458 111.


Meer Hulp en ondersteuning