Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor langere tijd voor iemand die zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw. De mantelzorger geeft deze zorg zonder daarvoor betaald te krijgen.

Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie voor mantelzorgers. MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

Wmo

Bij het gemeentelijk Wmo-loket kunt u vragen welke ondersteuning of hulp de gemeente de mantelzorger kan bieden, zoals respijtzorg. Neem contact op via (0486) 458 111 of info@landerd.nl.

Aanmelden bij zorgcoöperaties

Vanwege de privacywetgeving moet u zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de zorgcoöperatie in uw dorp, ook als u geen lid bent van een zorgcoöperatie.
Bent u geen mantelzorger meer, maar wel geregistreerd? Geef dit dan ook even door bij de betreffende zorgcoöperatie.

Ria de VentMantelzorgmakelaar

De gemeente vergoedt de kosten van de inzet voor een mantelzorgmakelaar voor mensen die hiervoor niet verzekerd zijn. De gemeente werkt hiervoor samen met mantelzorgmakelaar Ria de Vent.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Daarnaast biedt de mantelzorgmakelaar inzicht en informatie over regelingen  en financiën rondom zorg. De mantelzorgmakelaar informeert en biedt keuzes, zodat u weloverwogen kunt bepalen wat in uw situatie het beste is.

Kosten worden vergoed

De kosten voor de mantelzorgmakelaar worden meestal vergoed via uw ziektekostenverzekering. Ook uw werkgever wil deze kosten vaak vergoeden wanneer u hiervoor niet aanvullend verzekerd bent. En anders vergoedt de gemeente Landerd deze kosten. Daarvoor hoeft u niets te doen, dat regelt de gemeente Landerd met de mantelzorgmakelaar.

Contactgegevens Ria de Vent

U kunt contact opnemen met mantelzorgmakelaar Ria de Vent via:


Meer Hulp en ondersteuning