Hulp bij huishouden

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kunnen we u hierbij helpen.

Bel ons op 0486-458 111. Samen bespreken we uw situatie en kijken wat er mogelijk is.

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw situatie.

  1. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
  2. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
  3. Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  4. We kunnen u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Meer Hulp en ondersteuning