Adviesraad Sociaal Domein

Samen met ons wil de Adviesraad Sociaal Domein dat elke inwoner zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Dit is geregeld in de Wmo. Het doel van die wet is 'meedoen'. De wet regelt dat ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Belangrijk is dat burgers kunnen meedenken over het Wmo-beleid. Daarvoor is goede communicatie en geven van informatie over de Wmo heel belangrijk.

Heeft u een vraag over of voor de adviesraad?

Dan kunt u ons bellen op (0486) 458 111.

Ook kunt u contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via peppingm@gmail.com of een brief sturen naar: Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein, Brouwershof 13, 5375AD Reek.


Meer Hulp en ondersteuning