Uw situatie bepaalt welke hulp u krijgt

  1. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
  2. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
  3. Als u meer hulp nodig heeft, dan kan de gemeente u helpen met
    - hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
    - een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
  4. Soms moet u een bijdrage in de kosten betalen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Meest gestelde vragen

Zit uw vraag er niet tussen? Bel ons dan op (0486) 458 111.

Verschil zin en pgb

Krijgt u hulp via de Wmo? Dan kunt u kiezen uit zin of een pgb. In het kort is het verschil: bij een pgb regelt u alles zelf, bij zin regelt de gemeente alles.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een zorgaaanbieder die u zelf kiest. U heeft de vrijheid om het op uw eigen manier te doen. Er zijn wel een aantal regels. Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag mag inkopen. Ook moet u zelf een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgaanbieder en een administratie bijhouden.

Wat betekent zorg in natura (zin)?

Zorg in natura betekent dat u hulp krijgt via een zorgaanbieder. U krijgt dan zelf geen geld, maar een professionele organisatie regelt de hulp.

Wilt u een pgb aanvragen?

U kunt geen pgb aanvragen. U kunt ons wel bellen om hulp aan te vragen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Het telefoonnummer is (0486) 458 111. Een consulent bespreekt dan met u wat mogelijk is. Blijkt dat een pgb een goede oplossing is? Dan vertelt de consulent hoe u een aanvraag kunt indienen.

Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Wat moet ik doen?

U gaat eerst met ons in gesprek. We nemen een besluit of u hulp nodig heeft. Bel naar (0486) 458 111 om een afspraak te maken.

Hoe bepaalt de zorgaanbieder welke hulp ik nodig heb?

Wij gaan met u in gesprek en bepalen of u hulp nodig heeft. We sturen u een besluit over de hulp. In dit besluit staat of u geen, lichte of zware hulp nodig heeft. Er staat niet in hoeveel uren hulp u krijgt. Dit besluit geven we door aan de zorgaanbieder. Samen met de zorgaanbieder maakt u een plan om de problemen in uw huishouden op te lossen.

Hoe berekenen jullie mijn eigen bijdrage bij een pgb?

Als u hulp bij het huishouden inkoopt met een pgb, dan moet u ook een eigen bijdrage betalen. Wij geven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door welk bedrag u ontvangt als pgb. Het CAK berekent aan de hand van dit bedrag en uw inkomen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK doet deze berekeningen voor alle gemeenten.

Mijn situatie verandert waardoor ik meer hulp bij het huishouden nodig heb. Wat moet ik doen?

Als uw persoonlijke situatie verandert, vraagt u een gesprek aan met de zorgconsulent van de gemeente. U bespreekt wat er veranderd is. We nemen een besluit of de zorg verandert en sturen dit besluit naar u toe. Heeft u hulp van een zorgaanbieder? Dan krijgt die het nieuwe besluit ook. Samen met de zorgaanbieder maakt u een nieuw plan om uw huishouden te regelen.

Maakt u gebruik van pgb dan kan de verandering betekenen dat u een hoger jaarbedrag krijgt. U koopt de extra zorg dan zelf in.

Ik heb een pgb, maar stap liever over naar zin. Kan dat?

Ja, dat kan. Als u kiest voor zin krijgt u te maken met een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Neem contact met ons op via (0485) 458 111 om te bespreken hoe u de wijziging in gang zet.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons op (0486) 458 111.


Meer Hulp en ondersteuning