Collecten

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Om te voorkomen dat er teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster.

Aanvragen

U vraagt de vergunning minimaal 8 weken van te voren online aan.
Dit kunt u doen als:

Kosten

De vergunningaanvraag kost geld. In de legesverordeningkunt u zien hoeveel dit is.

Landelijk collecterooster

Bij een landelijke actie toetst de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wat over de organisatie bekend is. Als de organisatie een CBG-erkenning heeft, dan verleent de gemeente de vergunning.

Het CBF geeft jaarlijks een collecterooster uit . Collectes die niet op het landelijk collecterooster staan, kunnen in de vrije perioden gehouden worden.

Goede doelen week

Doet uw goede doel mee aan de goede doelen week? Dan mag u niet meer collecteren in week die door het CBF aan u is toegekend..

Regels

De regels voor een collectevergunning vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 5.13.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.


Meer Evenementen