Maashorst-evenement

Wilt u een evenement organiseren in De Maashorst? Dan zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Veiligheid en respect voor mens en dier staan voorop.

 1. U meldt het evenement bij het Maashorstteam via info@demaashorst.nl.
 2. U houdt rekening met:
  - de zorgplicht ten aanzien van de Wet Natuurbescherming (art. 1.11)
  - een eventueel ecologisch onderzoek (QuickScan)
  - het broedseizoen (februari-november)
  - de locatie van het evenement, al dan niet (deels) in het stiltegebied
  - de locatie van het evenement, al dan niet in het begrazingsgebied
 3. U maakt gebruik van al aanwezige paden en respecteert daarbij medegebruikers, planten en dieren.
 4. Wanneer het evenement door het begrazingsgebied gaat, betekent dit dat:
  - u gebruikmaakt van de bestaande poortjes in het raster
  - een poortwachter de poorten moet openen en sluiten
  - iedereen minimaal 50 meter afstand bewaart en de grazers niet doorkruist, aait of voert
  - de route op de dag zelf nog kan veranderen als de kudde zich op of nabij de uitgezette route bevindt
  - het nodig kan zijn dat Maashorstrangers toezicht houden op de grazers en de deelnemers, de kosten hiervan komen voor uw rekening
 5. Eventueel afzetlint, bewegwijzering e.d. moet u direct na het evenement opruimen.

Goed om te weten


Meer Evenementen