Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit.

Basisregels voor iedereen

  • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Bekijk de maatregelen die landelijk gelden op Rijksoverheid.nl

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


De laatste ontwikkelingen rondom de avondklok

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de laatste ontwikkelingen rondom de avondklok.

Lees hier het laatste nieuws over de avondklok


Steunpunt Coronazorgen

Al meer dan een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl.


Aangepaste dienstverlening gemeentehuis

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken of heeft het spoed? Neem dan telefonisch contact op: (0486) 458 111.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Verruimde afspraaktijden

We hebben onze afspraaktijden verlengd, zodat er altijd weinig mensen tegelijkertijd in het gemeentehuis zijn.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Kwetsbare groepen

Wij werken met speciale venstertijden voor kwetsbare groepen. Wanneer u binnen de doelgroep valt en een afspraak moet maken op het gemeentehuis, kunt u bellen met het telefoonnummer (0486) 458 111. Kwetsbare groepen kunnen dagelijks terecht bij Burgerzaken tussen 09.00-09.30 uur.

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen? Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Gemeente Landerd verstuurt vanaf 1 september weer facturen

Landerd normaliseert versturen facturen en betalingen aan bedrijven maar blijft soepel met betalingsregelingen.

  • De gemeente Landerd stuurt vanaf 1 september weer facturen aan bedrijven. Ook facturen die vanaf begin maart niet verstuurd zijn worden per 1 september verzonden.
  • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij nog steeds uitstel van betaling kunnen krijgen als dat nodig is. Dat wordt in overleg bepaald. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
  • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u een factuur heeft ontvangen.
  • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Sport

Bekijk de spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 94.9 kB) (geldig vanaf 26 juni 2021).


Noodverordening

Er is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Alleen voor ouders met vitale beroepen is 24/7 noodopvang geregeld. Bekijk de locaties voor noodopvang kinderen


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen.


Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet- of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling die de gemeente uitvoert.


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers