Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit.

Basisregels voor iedereen

  • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Bekijk de maatregelen die landelijk gelden op Rijksoverheid.nl

Steunpunt Coronazorgen

Al meer dan een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl.


Aangepaste dienstverlening gemeentehuis

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken of heeft het spoed? Neem dan telefonisch contact op: 0486-458111.

Verruimde afspraaktijden

We hebben onze afspraaktijden verlengd, zodat er altijd weinig mensen tegelijkertijd in het gemeentehuis zijn.

Kwetsbare groepen

Wij werken met speciale venstertijden voor kwetsbare groepen. Wanneer u binnen de doelgroep valt en een afspraak moet maken op het gemeentehuis, kunt u bellen met het telefoonnummer 0486-458111. Kwetsbare groepen kunnen dagelijks terecht bij Burgerzaken tussen 09.00-09.30 uur.

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen? Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur zijn er tijdelijk extra maatregelen afgekondigd. Hoewel we langzaam op de goede weg lijken, gaat dit nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Daarom gelden de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen.

Weten wat deze zwaardere maatregelen behelsen? Lees verder op de site van de Rijksoverheid.


Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Bekijk de maatregelen op Rijksoverheid.nl


Coronamaatregelen in Brabant-Noord aangescherpt

Vanaf zondag 27 september 18.00 uur, gelden een aantal nieuwe maatregelen. Bekijk het overzicht van de aanvullende maatregelen.

We zien dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen toeneemt. En er zijn zelfs weer sterfgevallen te betreuren. “Als deze trend zich doorzet, zijn we binnenkort weer in de situatie zoals we die zagen in het voorjaar” zegt Jack Mikkers, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in een verklaring.

Bekijk de noodverordening op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord


Gemeente Landerd verstuurt vanaf 1 september weer facturen

Landerd normaliseert versturen facturen en betalingen aan bedrijven maar blijft soepel met betalingsregelingen.

  • De gemeente Landerd stuurt vanaf 1 september weer facturen aan bedrijven. Ook facturen die vanaf begin maart niet verstuurd zijn worden per 1 september verzonden.
  • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij nog steeds uitstel van betaling kunnen krijgen als dat nodig is. Dat wordt in overleg bepaald. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
  • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u een factuur heeft ontvangen.
  • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Sport

Bekijk de uitgebreide spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 80.8 kB)


Noodverordening

Er is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Alleen voor ouders met vitale beroepen is 24/7 noodopvang geregeld. Bekijk de locaties voor noodopvang kinderen


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen.

Uw ervaring met de Tozo

De input van zelfstandig ondernemers wordt door koepelorganisaties en SZW verzameld om te bekijken wat het effect is geweest van de Tozo en ook welke behoefte er is (geweest) bij ondernemers.


Openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn weer open. Voor het gemeentehuis moet u altijd eerst online een afspaak maken.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Online regelen

Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers