Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus.

Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit. We handelen volgens hun adviezen. Heeft u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten, bel dan het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: (0800) 13 51. Of kijk op de website van RIVM: www.rivm.nl, GGD: www.ggdhvb.nl, GGD Leefomgeving: www.ggdleefomgeving.nl, Veiligheidsregio Brabant-Noord: www.vrbn.nl of Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

1,5 meter blijft norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn: Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits.

Per 1 juli 

De Nederlandse aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en versprieding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Eerst lokaal, daarna regionaal en uiteindelijk op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.


Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximum aantal personen on de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximum aantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximum aantal personen per ruimte.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang zijn open.

 • De praktische invulling van coronamaatregelen ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang (24/7) zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren.

Middelbare scholen na de zomer volledig open

Middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Lees de uitgebreide informatie over maatregelen in het middelbaar onderwijs


Sport

De lokale spelregels voor het sporten en beweging in de gemeente Landerd zijn aangepast (update 1 juli 2020). Per 1 juli zijn de maatregelen weer versoepeld wat betekent dat er zowel binnen als buiten weer gesport mag worden. In de spelregels informeren wij u over de wijze waar op dit weer kan.

Bekijk de uitgebreide spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 84.1 kB)


Evenementen en cultuur

Vanaf 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden. 

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl


BSOB verstuurt tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen 

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er belastingplichtigen die minder of geen inkomen hebben of hebben gehad. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en Waterschap Aa en Maas) van BSOB wil deze belastingplichtigen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen

Tot 1 september verstuurt BSOB geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf de maand juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door de coronacrisis geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar (088) 551 00 00 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op www.bs-ob.nl op de vraag- en antwoordpagina over het coronavirus of bel naar (088) 55 10 000.


Versoepeling maatregelen OV en overig personenvervoer

Het advies om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar, mits er een mondkapje wordt gedragen.

Bekijk de uitgebreide regels in het openbaar vervoer en overig personenvervoer

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor OV

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruikmaken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees verder op de site van Bravo.


Opheffen verbod recreatief nachtverblijf

Omdat er behoefte is aan meer bewegingsvrijheid en de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, hebben de Veiligheidsregio’s besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen. Wel blijft een aantal regels gelden. In een statement lichten de drie regioburgemeesters het besluit toe.


Noodverordening

Er is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Alleen voor ouders met vitale beroepen is 24/7 noodopvang geregeld. Bekijk de locaties voor noodopvang kinderen


Weekmarkten kunnen (aangepast) doorgaan

De weekmarkten in Brabant kunnen doorgaan. Marktlieden en bezoekers moeten zich wel aan bepaalde maatregelen houden.


Brief aan alle ondernemers van de gemeente Landerd

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor ondernemers. In deze brief informeert de burgemeester alle ondernemers over de maatregelen die de gemeente Landerd heeft genomen. Ook vinden ondernemers hier een overzicht van zaken waar zij rekening mee kunnen houden en van instanties waar zij terechtkunen voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Lees de brief met alle belangrijke informatie.


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen, tijdelijk versoepelde regeling

De regering heeft op dinsdag 21 april 2020 de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Op 20 mei is een verlenging van deze regeling afgekondigd. Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen. Meer informatie vindt u op de pagina over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


Landerd komt bedrijven en inwoners tegemoet bij het betalen van facturen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft in overleg met de gemeente Landerd maatregelen aangekondigd om inwoners en bedrijven financieel te ontlasten tijdens de komende periode. Deze maatregelen houden in dat BSOB geen aanslagen oplegt. Er worden ook geen aanmaningen en dwangbevelen opgelegd. Verder hoeven openstaande bedragen tot 1 september niet betaald te worden aan BSOB.

Extra maatregelen gemeente Landerd

Daarnaast heeft de gemeente Landerd enkele extra maatregelen genomen. Deze zijn:

 • De gemeente Landerd stuurt vanaf nu tot 1 september geen legesnota’s, facturen etc. aan bedrijven.
 • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij uitstel van betaling kunnen krijgen van al ontvangen facturen als er door de coronacrisis betalingsproblemen zijn ontstaan. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
 • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u al een factuur heeft ontvangen.
 • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem dan bij voorkeur contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn weer open. Voor het gemeentehuis moet u altijd eerst online een afspaak maken.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Online regelen

Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers