Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit.

Basisregels voor iedereen

  • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Bekijk de maatregelen die landelijk gelden op Rijksoverheid.nl

Eerste kleine stap gezet: basisregels blijven belangrijk | 20-04-2021

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afneemt. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.
Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. 

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk | 13-04-2021

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden. Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Lees het volledige nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl


Maatregelen tegen corona blijven gelden | 21-03-2021

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. 

Lees het volledige nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl


Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord | 8-03-2021

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

Bekijk het volledige bericht op Rijksoverheid.nl, hier staan de specifieke maatregelen


De laatste ontwikkelingen rondom de avondklok

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de laatste ontwikkelingen rondom de avondklok.

Lees hier het laatste nieuws over de avondklok


Steunpunt Coronazorgen

Al meer dan een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl.


Aangepaste dienstverlening gemeentehuis

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken of heeft het spoed? Neem dan telefonisch contact op: (0486) 458 111.

Verruimde afspraaktijden

We hebben onze afspraaktijden verlengd, zodat er altijd weinig mensen tegelijkertijd in het gemeentehuis zijn.

Kwetsbare groepen

Wij werken met speciale venstertijden voor kwetsbare groepen. Wanneer u binnen de doelgroep valt en een afspraak moet maken op het gemeentehuis, kunt u bellen met het telefoonnummer (0486) 458 111. Kwetsbare groepen kunnen dagelijks terecht bij Burgerzaken tussen 09.00-09.30 uur.

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen? Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Gemeente Landerd verstuurt vanaf 1 september weer facturen

Landerd normaliseert versturen facturen en betalingen aan bedrijven maar blijft soepel met betalingsregelingen.

  • De gemeente Landerd stuurt vanaf 1 september weer facturen aan bedrijven. Ook facturen die vanaf begin maart niet verstuurd zijn worden per 1 september verzonden.
  • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij nog steeds uitstel van betaling kunnen krijgen als dat nodig is. Dat wordt in overleg bepaald. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
  • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u een factuur heeft ontvangen.
  • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Sport

Bekijk de uitgebreide spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 150.2 kB)


Noodverordening

Er is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Alleen voor ouders met vitale beroepen is 24/7 noodopvang geregeld. Bekijk de locaties voor noodopvang kinderen


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen.


Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet- of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling die de gemeente uitvoert.


Openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn weer open. Voor het gemeentehuis moet u altijd eerst online een afspaak maken.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Online regelen

Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl

Zodra het weer mogelijk is om een evenement te organiseren, kunt u hier vinden waar u op moet letten. 


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers