Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit.

Basisregels voor iedereen

  • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Bekijk de maatregelen die landelijk gelden op Rijksoverheid.nl

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet houdt oog voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg.

De Britse variant maakt een derde golf onvermijdelijk.Toch is er nu de fase om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Bekijk de specifieke laatste afspraken


De laatste ontwikkelingen rondom de avondklok

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de laatste ontwikkelingen rondom de avondklok.

Lees hier het laatste nieuws over de avondklok


Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant

Beste Brabanders,

Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

Lees het vervolg van het bericht op de website van de veiligheidsregio


Steunpunt Coronazorgen

Al meer dan een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl.


Aangepaste dienstverlening gemeentehuis

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken of heeft het spoed? Neem dan telefonisch contact op: (0486) 458 111.

Verruimde afspraaktijden

We hebben onze afspraaktijden verlengd, zodat er altijd weinig mensen tegelijkertijd in het gemeentehuis zijn.

Kwetsbare groepen

Wij werken met speciale venstertijden voor kwetsbare groepen. Wanneer u binnen de doelgroep valt en een afspraak moet maken op het gemeentehuis, kunt u bellen met het telefoonnummer (0486) 458 111. Kwetsbare groepen kunnen dagelijks terecht bij Burgerzaken tussen 09.00-09.30 uur.

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen? Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Gemeente Landerd verstuurt vanaf 1 september weer facturen

Landerd normaliseert versturen facturen en betalingen aan bedrijven maar blijft soepel met betalingsregelingen.

  • De gemeente Landerd stuurt vanaf 1 september weer facturen aan bedrijven. Ook facturen die vanaf begin maart niet verstuurd zijn worden per 1 september verzonden.
  • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij nog steeds uitstel van betaling kunnen krijgen als dat nodig is. Dat wordt in overleg bepaald. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
  • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u een factuur heeft ontvangen.
  • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Sport

Bekijk de uitgebreide spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 154.1 kB)


Noodverordening

Er is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Alleen voor ouders met vitale beroepen is 24/7 noodopvang geregeld. Bekijk de locaties voor noodopvang kinderen


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen.


Regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten (zoals huur of hypotheek, kosten van gas, water en licht en premie zorgverzekering) niet meer kunnen betalen. Deze huishoudens kunnen geen of onvoldoende aanspraak maken op bestaande sociale zekerheid of andere regelingen in het coronasteunpakket. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen die hun opdrachten ineens zien teruglopen en vanwege de partnertoets of het uren-criterium geen aanspraak maken op de Tozo.

Welke regels en voorwaarden er precies gelden bij een aanvraag voor TONK is nu nog niet bekend. We verwachten dat hier in februari meer over bekend is.


Openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn weer open. Voor het gemeentehuis moet u altijd eerst online een afspaak maken.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Online regelen

Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers