Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus.

Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit. We handelen volgens hun adviezen. Heeft u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten, bel dan het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-13 51. Of kijk op de website van RIVM: www.rivm.nl, GGD: www.ggdhvb.nl, Veiligheidsregio Brabant-Noord: www.vrbn.nl of Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

We doen het samen, sterk en flexibel Landerd

Al drie weken staan we in Landerd onder een streng regime van afstand houden, thuis werken en verbod op samenkomsten. Ook de komende weken, tot en met dinsdag 28 april, zullen we dit moeten volhouden. Het is een periode van grote onzekerheid. Onzekerheid over de gezondheid van onszelf en anderen en over het voortbestaan van banen en bedrijven.

Een boodschap van burgemeester Marnix Bakermans


BSOB verstuurt tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Tot 1 juni verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door het coronavirus geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar (088) 551 00 00 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Heeft u nog vragen?

Kijk op www.bs-ob.nl op de vraag- en antwoordpagina over het coronavirus of bel naar (088) 551 00 00.


Verscherping maatregelen sport- en beweegactiviteiten

Voor de sport- en beweegactiviteiten zijn er maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken.


Regiotaxi tijdelijk vangnet voor OV

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruikmaken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Lees verder op de site van Bravo.


Noodverordening

Er is een nieuwe noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De verordening vindt u op de website van de veiligheidsregio Brabant-Noord.

Bekijk ook de aanvulling op de noodverordening.


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Kinderopvang voor ouders met vitale beroepen

Scholen en kinderopvangcentra blijven voorlopig gesloten. Ouders moeten zelf de kinderopvang regelen. Alleen voor ouders met vitale beroepen is noodopvang geregeld. Of dit voor u geldt en waar u terecht kunt leest u hier.


Weekmarkten kunnen (aangepast) doorgaan

De weekmarkten in Brabant kunnen doorgaan. Marktlieden en bezoekers moeten zich wel aan bepaalde maatregelen houden.


Brief aan alle ondernemers van de gemeente Landerd

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor ondernemers. In deze brief informeert de burgemeester alle ondernemers over de maatregelen die de gemeente Landerd heeft genomen. Ook vinden ondernemers hier een overzicht van zaken waar zij rekening mee kunnen houden en van instanties waar zij terechtkunen voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Lees de brief met alle belangrijke informatie.


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen, tijdelijk versoepelde regeling

De regering werkt aan een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Vanaf vandaag kunnen kunnen ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan een beroep doen op deze tijdelijke regeling voor een aanvraag voor levensonderhoud (Tozo)


Gemeentewerf gesloten

In verband met het coronavirus is de gemeentewerf gesloten.


Oud papier wordt niet opgehaald

De huis-aan-huis inzameling van oud papier door vrijwilligers van de KBO Reek, KBO Schaijk en Ponyclub Jeannne DÁrc in Zeeland gaat tot en met 28 april niet door. Gezondheid van de vrijwilligers staat voorop.

Geadviseerd wordt het oud papier te bewaren tot de eerstvolgende inzameling na 28 april.

Heeft u het papier per ongeluk al aangeboden? Haal het dan naar binnen en zet het bij de eerstvolgende mogelijkheid buiten.


Landerd komt bedrijven en inwoners tegemoet bij het betalen van facturen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft in overleg met de gemeente Landerd maatregelen aangekondigd om inwoners en bedrijven financieel te ontlasten tijdens de komende periode. Deze maatregelen houden in dat BSOB geen aanslagen oplegt. Er worden ook geen aanmaningen en dwangbevelen opgelegd. Verder hoeven openstaande bedragen tot 31 mei niet betaald te worden aan BSOB.

Extra maatregelen gemeente Landerd

Daarnaast heeft de gemeente Landerd enkele extra maatregelen genomen. Deze zijn:

  • De gemeente Landerd stuurt vanaf nu tot 31 mei geen legesnota’s, facturen etc. aan bedrijven.
  • Zowel voor bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt dat zij uitstel van betaling kunnen krijgen van al ontvangen facturen als er door de coronacrisis betalingsproblemen zijn ontstaan. Daarvoor moet wel contact worden opgenomen met de gemeente.
  • Facturen met leges voor evenementen en activiteiten die afgelast zijn of nog afgelast worden, worden niet opgelegd of hoeven niet betaald te worden. Neem contact op met de gemeente als u al een factuur heeft ontvangen.
  • De gemeente Landerd zal er alles aan doen om facturen die wij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over een van bovenstaande punten neem dan bij voorkeur contact op via het e-mailadres administratie@landerd.nl. Bellen kan ook met (0486) 458 111.


Gemeentehuis alleen open voor spoedzaken

Online en telefonisch is de gemeente wel bereikbaar. Deze tijdelijke maatregel wordt genomen in verband met het coronavirus.

Burgerzaken is dan alleen nog open voor spoedzaken tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit is alleen mogelijk na telefonisch overleg (0486) 458 111.

Langskomen alleen voor spoedafspraken

Langskomen is alleen mogelijk na telefonisch overleg met Burgerzaken. Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Online regelen

Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers