Coronavirus (COVID-19)

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over het virus. Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit.

Basisregels voor iedereen

  • Heeft u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Was vaak uw handen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogeiljk buiten de spits

Het kabinet past stapsgewijs maatregelen aan. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Bekijk de maatregelen die landelijk gelden op Rijksoverheid.nl

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Lees de rest van het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.


Vaccineren zonder afspraak

GGD Hart voor Brabant maakt vaccinatie nog laagdrempeliger door te starten met vaccineren zonder afspraak. Vanaf maandag 16 augustus is het voor inwoners uit onze regio mogelijk om ook zonder afspraak hun eerste prik te halen.

Lees de uitgebreide informatie op de website van de GGD Hart voor Brabant


Kabinet besluit over eendaagse evenementen; Testen voor toegang

Het kabinet heeft het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats verlengd tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet hierover advies gegeven. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Wilt u naar een activiteit of evenement waarvoor u een coronatoegangsbewijs nodig heeft en heeft u geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of geldig DCC (EU reiziger)? Laat u dan testen voor toegang. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het gebruiken van toegangstesten en het verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs. Wilt u een activiteit/evenement organiseren met Testen voor Toegang? Kijk dan op de pagina voor organisatoren.


Nederland past aanpak reizen binnen Europa aan, meerdaagse evenementen tot 1 september afgelast

Als gevolg van de veranderde situatie in Europa heeft het kabinet besloten de aanpak voor reizen binnen de Europese Unie (EU) aan te passen. Met de aanpassing van het beleid krijgen mensen die binnen de EU willen reizen meer zekerheid en duidelijkheid. Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos. Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord de grens over te gaan.

Daarnaast verlengt het kabinet in overleg met de evenementensector het verbod op meerdaagse evenementen tot 1 september 2021. Het gaat hierbij om meerdaagse evenementen met overnachting, waarbij bezoekers alleen toegelaten zouden worden met een coronatoegangsbewijs.

Lees het hele bericht op Rijksoverheid.nl.


Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Steunpunt Coronazorgen

Al meer dan een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl.


Aangepaste dienstverlening gemeentehuis

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Wilt u een afspraak maken of heeft het spoed? Neem dan telefonisch contact op: (0486) 458 111.

Voor dringende vragen over identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerd partnerschappen kunt u het best een e-mail sturen naar burgerzaken.gemeentelanderd@landerd.nl.

Verruimde afspraaktijden

We hebben onze afspraaktijden verlengd, zodat er altijd weinig mensen tegelijkertijd in het gemeentehuis zijn.

Betalingen via pin

In verband met het Coronavirus accepteren wij alleen pinbetalingen.

Kwetsbare groepen

Wij werken met speciale venstertijden voor kwetsbare groepen. Wanneer u binnen de doelgroep valt en een afspraak moet maken op het gemeentehuis, kunt u bellen met het telefoonnummer (0486) 458 111. Kwetsbare groepen kunnen dagelijks terecht bij Burgerzaken tussen 09.00-09.30 uur.

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen? Op deze website kunt u veel zaken regelen zonder dat u daarvoor langs hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld:


Sport

Bekijk de spelregels over sport- en beweegactiviteiten in Landerd (PDF, 94.0 kB)


Beschikbaarheid en bereikbaarheid jeugdpreventieteam

Ondanks de coronacrisis zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met iemand van het jeugdpreventieteam. Tobias Jubbega vertelt waarvoor en op welke manier je hem kunt bereiken.


Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.


Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Ondernemers die in de gemeente Landerd wonen en ingeschreven staan kunnen op grond van deze regeling formeel een uitkering levensonderoud en/of een lening bedrijfskrediet verkrijgen.


Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet- of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling die de gemeente uitvoert.


Evenement organiseren

Wanneer u een evenement wil organiseren of bezoeken kijk dan voor actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De gemeente Landerd volgt hierin het RIVM.

Bekijk het laatste nieuws en maatregelen over evenementen en cultuur op Rijksoverheid.nl


Uitgebreide informatie over het coronavirus

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook de vragen en antwoorden, ook over uw gezondheid.


Meer Inwoners en ondernemers