Welstand

Misschien heeft u wel eens gehoord van het begrip ‘Welstand’. Dit zijn regels die wij hebben opgesteld om te zorgen dat gebouwen passen in de omgeving waarin ze staan.

Het gaat dan vooral om het uiterlijk van gebouwen. De eisen van welstand hebben we vastgelegd in de welstandsnota. Ook kunt u de welstandsnota met tekeningen bekijken. 

Welstand is een belangrijk onderwerp in het vooroverleg.

Wij leggen uw plan voor aan de welstandscommissie

De welstandscommissie beslist of uw plan voldoet aan de eisen van welstand. Ook toetst zij op het beeldkwaliteitsplan als dit voor uw plan geldt. De welstandscommissie bestaat uit twee onafhankelijke personen.


Meer Bouwen en wonen