Vooroverleg

Tijdens het vooroverleg kijken we samen of uw plan haalbaar en wenselijk is.

Het vooroverleg is niet verplicht, maar levert u veel voordelen op:

  • u hoort snel of uw plan kans van slagen heeft
  • u kunt uw plan nog aanpassen vóórdat u een vergunning aanvraagt
  • u hoort welke stukken wij nodig hebben voor de aanvraag
  • de officiële (formele) aanvraag zal sneller en soepeler verlopen

Het vooroverleg bestaat uit 2 stappen

Stap 1. Een eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek kijkt een ambtenaar samen met u naar uw plan. Deze ambtenaar legt uit hoe de vergunningaanvraag zal verlopen. Hij of zij vertelt u ook welke stukken u voor deze aanvraag nodig heeft. Vaak kan deze ambtenaar al aangeven of uw plan haalbaar is. Dit eerste gesprek kost niets.

Stap 2. Een formeel vooroverleg

Na het eerste gesprek kunt u vragen om een formeel vooroverleg. Deskundigen bekijken uw plan dan goed. De belangrijkste onderwerpen van dit formeel vooroverleg zijn het bestemmingsplan en de welstand. Na het vooroverleg krijgt u een ‘principebesluit’. Dit is een brief waarin staat of de gemeente meewerkt aan uw plan, of niet.

Heel eenvoudig aanvragen van een vooroverleg

U vraagt een vooroverleg aan bij wabo@landerd.nl. De gemeente stuurt u daarop een formulier voor het indienen van dit vooroverleg. Op dit formulier staat welke stukken wij van u nodig hebben. Na het indienen van het vooroverleg duurt het meestal 8 weken totdat u een ‘principebesluit’ ontvangt.

De behandeling van een verzoek om vooroverleg kost € 409,25.

Vraagt u na het vooroverleg een vergunning aan?

Dan verrekenen we de kosten voor het vooroverleg met de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag.

Heeft u nog andere vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen op (0486) 458 111 of via info@landerd.nl.


Meer Bouwen en wonen