Vooroverleg

Tijdens het vooroverleg kijken we of uw plan haalbaar en wenselijk is.

Het vooroverleg is niet verplicht, maar levert u veel voordelen op:

  • u hoort snel of uw plan kans van slagen heeft
  • u kunt uw plan nog aanpassen vóórdat u een vergunning aanvraagt
  • u hoort welke stukken wij nodig hebben voor de aanvraag
  • de officiële (formele) aanvraag zal sneller en soepeler verlopen

Heel eenvoudig aanvragen van een vooroverleg

U vraagt een vooroverleg aan bij wabo@landerd.nl of door contact op te nemen met de frontoffice van het Team Vergunningen, via tel. (0486) 458 111. De gemeente stuurt u daarop een formulier voor het indienen van dit vooroverleg. Op dit formulier staat welke stukken wij van u nodig hebben. Na het indienen van het vooroverleg duurt het meestal 8 weken totdat u een ‘principebesluit’ ontvangt.

De behandeling van een verzoek om vooroverleg kost € 409,25.

Vraagt u na het vooroverleg een vergunning aan?

Dan verrekenen we de kosten voor het vooroverleg met de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag.

Heeft u nog andere vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen op (0486) 458 111 of via info@landerd.nl.


Meer Bouwen en wonen