Vergunning nodig?

Bij het bouwen, verbouwen en slopen van een woning of kappen van bomen is meestal een omgevingsvergunning nodig.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u met de vergunningcheck zelf kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U vraagt één omgevingsvergunning aan voor uw hele plan.

Omgevingsvergunning aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u ook via www.omgevingsloket.nl een aanvraag voor de activiteiten.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u:

  • gaat bouwen
  • gebruik wilt maken van gebouwen en grond
  • een plan wilt uitvoeren dat misschien gevolgen heeft voor het milieu en de omgeving
  • een bebouwing gaat slopen
  • een boom gaat kappen of houtopstand wilt vellen
  • een weg wilt aanleggen

Een vergunning aanvragen kost geld

Hoeveel, dat ligt aan de aanvraag. Hoe ingewikkelder uw plan, hoe hoger de kosten. We kunnen daarom pas een idee geven van de kosten als u officieel een aanvraag indient. Alle soorten kosten vindt u in de legesverordening.

Vooroverleg

We behandelen uw aanvraag voor een omgevingsvergunning graag zo goed en dus zo snel mogelijk. Daarom is het slim om een vooroverleg met ons te hebben, vóórdat u een aanvraag indient.


Meer Bouwen en wonen