Graafmelding

Als u bedrijfsmatig werkzaamheden uitvoert aan kabels en leidingen in de grond, dan moet u daarvoor vaak ook de straat openbreken of in een berm of plantsoen graven. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de beheerder van de grond.

Graafmelding

Voordat u gaat graven doet u hiervan melding bij het Kadaster. Er zijn twee opties:

  • - bij een gebied van 500 x 500 meter of kleiner, volstaat één graafmelding via KLIC Graafmelding
  • - bij een groter gebied of wanneer u regelmatig een melding doet, registreer u dan als klant van Kadaster-KLIC en maak gebruik van Mijn Kadaster.

Na de graafmelding ontvangt u (digitaal) informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Daarmee kunt u zorgvuldig graven. Zorg ervoor dat u deze informatie bewaart op de locatie van de graafwerkzaamheden.

Toestemming aanvragen

Na de graafmelding vraagt u toestemming aan via de website van MOOR. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Hoeveel dit is leest u in de legesverordening. U kunt de MOOR helpdesk bereiken via tel. (035) 524 89 04 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Regelgeving

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen op of in gemeentegrond gelden de regels uit het 'Handboek kabels en leidingen' (PDF, 2.3 MB). Verder heeft de gemeenteraad op 21 april 2013 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) vastgesteld.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met afdeling Realisatie en Beheer, via tel. (0486) 458 111 (gemeente Landerd) of per e-mail: info@landerd.nl.